Jump to main content.


RadioNews Logo

RadioScripts - Hurricane PSA - Flood Water - Vietnamese - 11/10/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:30 secs
en Español

Dealing with polluted flood water creates important challenges. Here's what to do.

Remove standing water quickly. Discard wet, absorbent materials that can't be thoroughly cleaned and dried. Dry out the building.

When fumes aren't a problem and if electricity is available and safe, remove moisture by closing windows and running a dehumidifier or window air conditioner.

Limit your contact with flood water. Don't even breathe mists from flood water. When cleaning, wear gloves, goggles, and a respirator or a dust mask.

From the U.S. Environmental Protection Agency.

Nước Lụt

Đối phó với nước lụt bị ô nhiễm là vấn đề nan giải. Đây là những việc phải làm:

- Dọn ngay các vũng nước đọng. Liệng bỏ những đồ đạc bị ẩm ướt mà không thể lau chùi sạch sẽ và làm cho khô ráo trở lại được. Lau khô căn nhà kỹ lưỡng.

- Khi trong nhà không còn hơi độc và điện có thể được xử dụng an toàn, làm giảm hơi nước bằng cách đóng các cửa sổ đồng thời mở máy giảm độ ẩm hoặc máy lạnh nhỏ gắn ở cửa sổ.

- Tránh tiếp xúc với nước lụt. Tránh hít vào hơi nước lụt . Khi lau chùi, phải đeo găng tay, kính bảo vệ mắt , và mặt nạ chống bụi hoặc chống khí độc.

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ .

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.