Jump to main content.


RadioNews Logo

Radio Scripts - Hurricane PSA - Cleaning Up Sediment - Vietnamese - 11/10/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:30 secs

en Español

The sediment left behind by receding flood water often contains a wide variety of pollutants. They can include fuel oils, gasoline, human and animal waste, metals, and other material.

Health officials caution against contact with sediment, if possible. If you do come in contact with it, wash any exposed skin with soap and water...and change into clean clothing.

If you must remove sediment from your property, be sure to wear gloves, goggles and a dust respirator or face mask.

This message is from the U.S. Environmental Protection Agency.

Dọn Dẹp Rác Rưởi

Nước lụt rút đi để lại cặn bã và rác rưởi có chứa vô số chất ô nhiễm chẳng hạn như xăng nhớt, phân người, phân thú vật, kim loại, và nhiều thứ khác.

Cơ quan y tế kêu gọi quí vị phải nên thận trọng tránh tiếp xúc với cặn bã và rác rưởi. Nếu va chạm đến chúng, phải rửa sạch nơi đó bằng nước xà bông và thay quần áo ngay.

Nếu phải dọn dẹp rác rưởi trong nhà, cần phải đeo găng tay, kính bảo vệ mắt , và mặt nạ chống bụi.

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.