Jump to main content.


RadioNews Logo

Radio Script - Hurricane Katrina Public Service Announcements
Carbon Monoxide - Vietnamese - 10/20/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:37

Bản tin trên đài phát thanh

 1. CHẤT THÁN KHÍ – 30 giây

Thán khí là một chất không màu và không mùi. Chất này có thể nguy hiểm đến tính mạng của quý vị.

Đừng dùng các dụng cụ đốt nhiên liệu ở trong nhà như máy phát điện chạy bằng xăng, đèn dầu hoặc lò than, cho dù là có mở cửa hay mở quạt.

Nên gọi người chuyên môn đến kiểm soát ống dẫn hơi thoát ra từ bình làm nước nóng và máy sưởi để biết chắc chúng không bị nghẹt.

Nếu cảm thấy mệt hoặc chóng mặt khi máy phát điện đang chạy ở trong nhà, lập tức đi ra nơi thoáng khí.

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ và Cơ Quan Bảo Vệ Phẩm Chất Môi Trường của Tiểu Bang Louisiana.


Carbon monoxide is a colorless, odorless gas. It can kill you. Don't use anything indoors that burns fuel, such as gasoline-powered generators, lanterns, or charcoal grills, even with opening doors and windows or while using fans. Have your water heater and gas furnace exhausts checked to make sure they are not blocked. If you feel sick or dizzy while using a generator, get to fresh air right away.From U.S. Environmental Protection Agency and Louisiana Department of Environment Quality

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.