Jump to main content.


RadioNews Logo

Radio Scripts - Hurricane PSA - Dealing with Mold - Vietnamese - 11/10/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:30 secs

Mold is a serious problem in flooded areas.

The key to controlling mold growth is by controlling moisture - and doing it quickly. If you have a mold problem at home, wash it off hard surfaces with detergent and water, and dry completely.

Be sure to get rid of the excess water or moisture. Fix leaky plumbing or other sources of water. You may have to replace absorbent materials - such as ceiling tiles and carpet - that become moldy.

For more information about mold cleanup, call 1-800- 438-4318.

From U.S. Environmental Protection Agency.

Đối Phó Với Mốc

Mốc là một vấn đề nan giải trong những vùng bị lụt.

Việc chính phải Iàm để ngăn chặn sự tăng trưởng của mốc là giảm độ ẩm ngay lập tức. Nếu nhà quí vị có mốc, hãy lau sạch vết mốc trên các mặt cứng với nước xà bông và làm cho nơi đó khô ráo.

Dọn ngay những vũng nước đọng và đồ vật bị ẩm ướt. Sửa lại ống nước và những nơi nước chảy giọt. Có thể phải thay các vật liệu thấm nước chẳng hạn như trần nhà và thảm bị mốc.

Muốn biết thêm chi tiết về cách đối với phó mốc, xin gọi 1-800- 438-4318.

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.